Tin tức nổi bật

Xử lý sạt lở trung tâm hành chính xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Gói thầu số 06: Thi công kè giảm sóng bảo vệ bờ

Tên công trình: Xử lý sạt lở trung tâm hành chính xã Sơn Hải


Các công trình xây dựng khác