Tin tức nổi bật

Tầm nhìn & sứ mệnh

Công ty Cổ phần Cầu đường 10 cam kết không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, liên tục đầu tư thiết bị phù hợp, hoàn thiện công nghệ thi công, nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên nhằm cung cấp các công trình giao thông đảm bảo chất lượng cao và đúng tiến độ, thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

          Để thực hiện mục tiêu trên Công ty Cổ phần Cầu đường 10 xây dựng, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty thấu hiểu chính sách chất lượng, phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình vào mục tiêu phát triển chung của Công tỵ

 


Các giới thiệu khác