Tin tức nổi bật

Khu vực miền Bắc

Dự án:Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn QL.18-QL.38), thành phố Bắc Ninh

Dự án:Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn QL.18-QL.38), thành phố Bắc Ninh

Đăng lúc 10:47:35 ngày 18/01/2022 | Lượt xem 1208

Dự án:Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.278 (đoạn QL.18-QL.38), thành phố Bắc Ninh

Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây dựng đoạn từ Km0+00÷Km4+586,35

 

Đường Cao Nội Bài – Lào Cai

Đường Cao Nội Bài – Lào Cai

Đăng lúc 15:29:02 ngày 21/05/2016 | Lượt xem 1943

Đường Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Đường Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Đăng lúc 15:27:51 ngày 21/05/2016 | Lượt xem 1910

Đường tránh thành phố Thái Bình

Đường tránh thành phố Thái Bình

Đăng lúc 15:26:45 ngày 21/05/2016 | Lượt xem 3918

Đường đầu cầu Bãi Cháy- Quảng Ninh

Đường đầu cầu Bãi Cháy- Quảng Ninh

Đăng lúc 15:24:15 ngày 21/05/2016 | Lượt xem 2171

Dự án Quốc lộ 5(Hà Nội – Hải Phòng)

Dự án Quốc lộ 5(Hà Nội – Hải Phòng)

Đăng lúc 14:55:41 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 3268

Công trình tiêu biểu 1
Chủ đầu tư: Công ty ...........
Thời gian: 2015

Quốc lộ 1 (Hà Nội – Lạng Sơn)

Quốc lộ 1 (Hà Nội – Lạng Sơn)

Đăng lúc 14:55:27 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 3469

Công trình tiêu biểu 2
Chủ đầu tư: Công ty ...........
Thời gian: 2015

Quốc Lộ 10 (Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh)

Quốc Lộ 10 (Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh)

Đăng lúc 14:54:48 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 8846

Công trình tiêu biểu 3
Chủ đầu tư: Công ty ...........
Thời gian: 2015

Đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Đăng lúc 14:54:02 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 4120

Công trình tiêu biểu 4
Chủ đầu tư: Công ty ...........
Thời gian: 2015