Tin tức nổi bật

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Đăng lúc 10:08:11 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 5551

1. Lịch sử thành lập công ty

Công ty Cổ phần cầu đường 10 được chuyển đổi từ Công ty cầu đường 10 (đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ giao thông vận tải)

 

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn & sứ mệnh

Đăng lúc 10:07:44 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 3606

Công ty Cổ phần Cầu đường 10 cam kết không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, liên tục đầu tư thiết bị phù hợp, hoàn thiện công nghệ thi công, nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên nhằm cung cấp các công trình giao thông đảm bảo chất lượng cao và đúng tiến độ, thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Đăng lúc 10:06:50 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 3776

    Công ty Cầu đường 10 trước đây được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa  Xí nghiệp đường 132 và Xí nghiệp Cầu đường 18 theo quyết định thành lập công ty : số 322 QĐ/TCCB-LĐ do Bộ giao thông vận tải cấp ngày 04-03-1993.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Đăng lúc 10:06:31 ngày 16/05/2016 | Lượt xem 4945

Công ty Cổ phần cầu đường 10 được chuyển đổi từ Công ty cầu đường 10 (đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ giao thông vận tải)