Tin tức nổi bật

Công trình: Cầu kênh Chống Mỹ, dự án đường trục xã Nam Thái A.

Gói thầu số 15: Thi công xây lắp cầu Kênh Chống Mỹ

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường trục Xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Kiên Giang.Các công trình xây dựng khác