Tin tức nổi bật

Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu Kinh tế Định An – Giai đoạn 2

- Tên dự án: Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu Kinh tế Định An – Giai đoạn 2.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 18 thi công xây dựng Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28).

Một số hình ảnh công trình đang thi công

 


 Các công trình xây dựng khác