Tin tức nổi bật

Xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường + Hệ thống thoát nước QL.N1, tỉnh Kiên Giang

Giới thiệu về dự án và gói thầu:

- Tên dự án: Sửa chữa mặt đường + Hệ thống thoát nước đoạn Km171 – Km172 và Km177 – Km178, QL.N1, tỉnh Kiên Giang.

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường + Hệ thống thoát nước đoạn Km171 – Km172 và Km177 – Km178, QL.N1, tỉnh Kiên Giang.

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Quy mô kỹ thuật xây dựng:

- Sửa chữa cải tạo (Láng nhựa bảo dưỡng mặt đường trên tuyến), xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mặt đường, chia làm 2 đoạn .Các công trình xây dựng khác