Tin tức nổi bật

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất


Các công trình xây dựng khác