Tin tức nổi bật

Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An

Cói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An; (Giai đoạn 2: Phần còn lại)

Công trình Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà VinhCác công trình xây dựng khác