Tin tức nổi bật

Dự án Trường Tiểu học Đông Hải A, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

  • Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải.
  • Đại diện chủ đàu tư: Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản huyện Duyên Hải.
  • Tên dự án: Trường Tiểu học Đông Hải A, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.
  • Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 09.
  • Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Trường Tiểu học Đông Hải A, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Các công trình xây dựng khác