Tin tức nổi bật

Cải tạo, sửa chữa bến thuỷ nội địa Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.


Các công trình xây dựng khác