Tin tức nổi bật

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026

Đăng lúc 15:38:17 ngày 03/10/2023 | Lượt xem 319

Một số thông tin chính về Đại hội

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

1. Trần Quang Thịnh           - Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn Thành Lâm         - Thành viên HĐQT

3. Phùng Văn Phát               - Thành viên HĐQT

4. Đỗ Công Đạt                    - Thành viên HĐQT

5. Lê Thúy An                      - Thánh viên HĐQT

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

1. Mạc Mạnh Hùng               - Trưởng ban

2. Phạm Văn Tài                    - Thành viên

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên


Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: